[Đăng ngày 27/05/2020]

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[Đăng ngày 20/05/2020]

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Công văn gửi các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[Đăng ngày 29/04/2020]

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất ban hành Chương trình phối hợp số 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

[Đăng ngày 22/04/2020]

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1358/BVHTTDL-VHCS, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã có văn bản số 626/SVHTT-QLVHGĐ triển khai nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19.

[Đăng ngày 20/03/2020]

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) năm nay có chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp này.

[Đăng ngày 20/03/2020]

Đây là năm thứ 7 Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc với các thông điệp: “Hãy hành động vì mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, “Hãy tạo ra một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”

[Đăng ngày 17/03/2020]

Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2020 tiếp tục thực hiện chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”

[Đăng ngày 13/03/2020]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

[Đăng ngày 13/03/2020]

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh,  ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

[Đăng ngày 13/03/2020]

Ngày 12/3/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Số người truy cập: 1507743
Đang online: 89

Độ ẩm:
Sức gió: