[Đăng ngày 12/10/2018]
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh hoà và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà
[Đăng ngày 23/01/2018]
Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã được Cục Bản quyền Tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy chứng nhận là chủ sở hữu biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa.
[Đăng ngày 16/12/2017]
Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3767/QĐ-UBND về việc phê duyệt biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 13/12/2017]
Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3409/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.
1
Số người truy cập: 1507824
Đang online: 85

Độ ẩm:
Sức gió: