[Đăng ngày 08/06/2018]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo việc miễn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các năm 2018, 2019 đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 để tập trung nguồn lực phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
[Đăng ngày 13/02/2018]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, đoàn thể, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
[Đăng ngày 03/06/2017]
Sáng ngày 30/5/2017, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã tham dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
[Đăng ngày 25/05/2017]
Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành văn bản số 1212/SVHTT-VHGD ngày 25/5/2017 về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
[Đăng ngày 22/05/2017]
Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

[Đăng ngày 15/05/2017]
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017
[Đăng ngày 21/04/2017]

Ngày 21/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND Ban hành quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


[Đăng ngày 20/03/2017]

Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

[Đăng ngày 24/02/2017]
Ngày Quốc tế Hạnh phúc với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” sẽ diễn ra từ ngày 10/3 đến ngày 20/3/2017

[Đăng ngày 05/01/2017]

Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.


12
Số người truy cập: 1507692
Đang online: 69

Độ ẩm:
Sức gió: