[Đăng ngày 13/04/2020]

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành văn bản số 645/SVHTT-KHTC ngày 10/4/2020 nhằm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3202/UBND-TH ngày 07/4/2020 và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 989/SKHĐT-TH ngày 8/4/2020 về báo cáo định kỳ tác động của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội.

[Đăng ngày 03/02/2020]
[Đăng ngày 08/01/2020]
[Đăng ngày 11/11/2019]
[Đăng ngày 29/10/2019]
[Đăng ngày 25/10/2019]
[Đăng ngày 24/10/2019]
[Đăng ngày 23/10/2019]
[Đăng ngày 18/10/2019]
[Đăng ngày 02/10/2019]
123
Số người truy cập: 1524040
Đang online: 53

Độ ẩm:
Sức gió: