[Đăng ngày 27/11/2016]
Văn Chỉ Ninh Hòa tọa lạc tại thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 27/11/2016]
Miếu Võ Đế tọa lạc tại thôn Văn Định, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị sau: Quan Thánh Đế Quân, Quan Bình, Châu Xương, Tài Bạc Tinh Quân (Thần Tài), Thổ Địa, Táo Quân, Tiên Linh và một số vị Phật.
[Đăng ngày 27/11/2016]
Miếu Hội Đồng tọa lạc tại Tổ dân phố Phước Đa 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị: Thành Hoàng, Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi, Công chúa Quý, Hoàng tử Trí, Công chúa Hồng Nương, Mã thị Phu Nhân, Tiền Hiền, Long Thần Thổ Địa, Ngũ hành Thần nữ.
[Đăng ngày 27/11/2016]
Lăng Phú Hội tọa lạc tại thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.            
[Đăng ngày 27/11/2016]
Đình Xương Huân tọa lạc tại địa chỉ số 10 đường Bến Chợ, thuộc tổ dân phố Duy Hà 2, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị: Thành Hoàng, Thiên Y A Na, Cao Các, Nam Hải Cự tộc Ngọc Lân, Tiền Hiền, Hậu Hiền, Thổ Công.
[Đăng ngày 27/11/2016]
Đình Xuân Lạc toạ lạc tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; thờ các vị: Bản Cảnh Thành Hoàng, Tiền Hiền, Hậu Hiền, Thổ Công, Táo Quân, Hà Bá…
[Đăng ngày 27/11/2016]
Đình Võ Dõng tọa lạc tại thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị: Thành Hoàng, Đại Càn Quốc Gia Nam Hải, Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi, Ngũ Hành Thần Nữ, Tiền Hiền, Hậu Hiền, Hương Hiền, Hương Hoạn, Âm Hồn.
[Đăng ngày 26/11/2016]
Đình Võ Cạnh tọa lạc tại thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị: Thành Hoàng, Cao Các, Tiền Hiền, Hương Hiền, các Liệt sỹ…
[Đăng ngày 26/11/2016]
Đình Vĩnh Cát tọa lạc tại tổ 9, thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị: Bản Cảnh Thành Hoàng, Thiên Y A Na, Tiền Hiền…
[Đăng ngày 26/11/2016]
Đình Vạn Thiện tọa lạc tại Tổ dân phố Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; thờ các vị: Thành Hoàng, Hậu Thổ, Tiền Hiền.
Số người truy cập: 1524187
Đang online: 55

Độ ẩm:
Sức gió: