[Đăng ngày: 27/05/2020]

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 25/5/2020, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch phục dựng thí điểm Hô Bài Chòi tại thị xã Ninh Hòa và tuyên truyền sân khấu hóa học đường với nghệ thuật Bài chòi trong Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa”.

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 03/09/2015]
Lễ hội Tháp Bà Pônagar ở tỉnh Khánh Hòa còn gọi là Lễ hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu hay Lễ vía Bà là di sản văn hoá phi vật thể, thuộc loại hình Lễ hội truyền thống, đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (năm 2012).
CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 27/05/2020]

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 27/05/2020]

Đầu năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh hòa đã ban hành Kế hoạch tổ chức các giải thể thao quần chúng năm 2020. Tuy nhiên, trong thời gian qua do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng năm 2020 chưa được tiến hành tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra.

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 22/12/2017]
Đồng bào Raglai huyện Khánh Sơn biểu diễn làn điệu dân ca trong ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt NamNghiên cứu văn hóa dân tộc thiểu số là công việc kỳ công và gian khó. Biết vậy nhưng nhà nghiên cứu Trần Kiêm Hoàng (sinh năm 1962, công tác tại Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Cam Ranh)
Số người truy cập: 1507655
Đang online: 171

Độ ẩm:
Sức gió: