[Đăng ngày 13/05/2020]
[Đăng ngày 29/04/2020]
[Đăng ngày 20/04/2020]
[Đăng ngày 10/04/2020]
[Đăng ngày 10/04/2020]
[Đăng ngày 07/04/2020]
[Đăng ngày 06/04/2020]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

[Đăng ngày 28/03/2020]
[Đăng ngày 28/03/2020]
[Đăng ngày 28/03/2020]
Số người truy cập: 1523999
Đang online: 53

Độ ẩm:
Sức gió: