[Đăng ngày 04/03/2019]
Mục tiêu chung: Xác lập ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng nhằm phục vụ đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 11/12/2018]
[Đăng ngày 19/11/2018]
[Đăng ngày 12/11/2018]
[Đăng ngày 24/09/2018]
[Đăng ngày 24/07/2018]
[Đăng ngày 13/07/2018]
[Đăng ngày 30/05/2018]
[Đăng ngày 11/05/2018]
[Đăng ngày 09/11/2017]
12Số người truy cập: 1154451
Đang online: 79

Độ ẩm:
Sức gió: