[Đăng ngày 04/03/2019]
Mục tiêu chung: Xác lập ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng nhằm phục vụ đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 22/11/2018]
[Đăng ngày 20/11/2018]
[Đăng ngày 09/10/2018]
[Đăng ngày 29/08/2018]
[Đăng ngày 06/07/2018]
[Đăng ngày 09/04/2018]
[Đăng ngày 21/11/2017]
[Đăng ngày 08/11/2017]
[Đăng ngày 14/09/2017]
12Số người truy cập: 1154458
Đang online: 86

Độ ẩm:
Sức gió: