[Đăng ngày 21/01/2019]
Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
[Đăng ngày 12/10/2018]
[Đăng ngày 28/09/2018]
Sáng ngày 28-9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Đắc Tài đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
[Đăng ngày 11/09/2018]
[Đăng ngày 06/09/2018]
[Đăng ngày 16/08/2018]
[Đăng ngày 10/01/2018]
Để tăng cường công tác phối hợp trong giai đoạn mới, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thống nhất Chương trình phối hợp số 1840/CTr-SVHTT-SGDĐT ngày 17/8/2017 về chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2017-2020.
[Đăng ngày 14/09/2017]
Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7933/KH-UBND về Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 


[Đăng ngày 30/05/2017]
[Đăng ngày 08/05/2017]
12Số người truy cập: 1154441
Đang online: 70

Độ ẩm:
Sức gió: