[Đăng ngày 19/01/2018]
Năm 2017, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.
[Đăng ngày 19/01/2018]
Sáng ngày 15/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Lãnh đạo UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, Ban Ngành và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa.
[Đăng ngày 12/01/2018]
Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, tiến tới hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính tỉnh đã đề ra cho giai đoạn 2016-2020Ngày 29/12/2017UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
[Đăng ngày 25/11/2017]

Sáng ngày 24/11, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở chủ trì hội nghị.


[Đăng ngày 06/11/2017]
Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa qua các năm đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ.
[Đăng ngày 20/09/2017]
Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) vừa tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bằng băng rôn trên các tuyến đường cho lãnh đạo UBND, lãnh đạo và nhân viên của Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
[Đăng ngày 31/08/2017]
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017 tại Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ tháng 6/2017 Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được chính thức triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh
[Đăng ngày 28/08/2017]
Sáng 26-8, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức bế mạc vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 - năm 2017. 

[Đăng ngày 27/08/2017]
Ngày 25 và 26-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 - năm 2017. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

[Đăng ngày 15/08/2017]

Từ năm 2016 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC). Hiện nay, sở đang tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định phân cấp cấp phép kinh doanh karaoke và ủy quyền tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo bằng phương tiện băng rôn trên các tuyến đường cho UBND cấp huyện.Số người truy cập: 642669
Đang online: 84

Độ ẩm:
Sức gió: