[Đăng ngày 09/04/2018]
Năm 2018 là năm thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
[Đăng ngày 04/04/2018]
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3-2018, diễn ra sáng 3-4.
[Đăng ngày 20/03/2018]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 kèm theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/3/2018.
[Đăng ngày 18/03/2018]
[Đăng ngày 12/03/2018]
Quyết định Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2018
Quyết định số: 643/QĐ-UBND, ngày 07/3/2018
[Đăng ngày 08/03/2018]
Thông báo Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh
Thông báo số: 130/TB-UBND, ngày 06/3/2018
[Đăng ngày 07/03/2018]
Việc xây dựng Chính phủ điện tử sẽ tiếp tục được triển khai một cách quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ với mục tiêu cao nhất là tăng độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
[Đăng ngày 04/03/2018]
Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
[Đăng ngày 02/03/2018]
Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Thông báo số: 117/TB-UBND, ngày 28/02/2018
[Đăng ngày 01/03/2018]
Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2017
Báo cáo số: 34/BC-UBND, ngày 28/02/2018

Số người truy cập: 675267
Đang online: 58

Độ ẩm:
Sức gió: