[Đăng ngày 30/03/2019]
Từ những chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Khánh Hòa và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, năm 2018, chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được nâng cao.
[Đăng ngày 29/03/2019]
Trên cơ sở kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Mức chỉ tiêu được giao năm nay cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cao hơn 5% so với năm 2018.
[Đăng ngày 27/03/2019]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.
[Đăng ngày 15/03/2019]
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, diễn ra sáng 15-3.
[Đăng ngày 15/03/2019]
Phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2108
[Đăng ngày 23/02/2019]

Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND.

[Đăng ngày 21/02/2019]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
[Đăng ngày 13/02/2019]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.
[Đăng ngày 31/01/2019]
Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, năm 2018, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt Chương trình hành động đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 22/12/2018]

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả xác định Chỉ số hài lòng đối với các sở, cơ quan ngành dọc và UBND cấp huyện năm 2018.
Số người truy cập: 917412
Đang online: 75

Độ ẩm:
Sức gió: