LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 22/10/2018
07:30Họp báo cáo mẫu quà tặng của tỉnh trong năm Du lịch Quốc gia và Festval Biển 2019A HàPH2 UBND tỉnh
08:30Ban Giám đốc họp giao ban với các phòng chuyên môn của SởBGĐ, PCMPH2GĐ Sở
14:00Dự họp triển khai việc tham gia tổ chức triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018” tại Hà Nội từ 21-23/11/2018A HoaPH2
Thứ ba 23/10/2018
08:00Họp phổ biến chương trình bình đẳng giới cho người đồng bào dân tộc Raglai tại huyện Khánh SơnA HoaHuyện Khánh Sơn
Thứ tư 24/10/2018
08:00Dự họp Hội đồng xét duyệt giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2018A HoaHội Văn học Nghệ thuật
08:00Dự họp nghe báo cáo về việc điều chỉnh Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnhA HùngPh1 UBND tỉnh
Thứ năm 25/10/2018
08:00Dự họp Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thaoA Hà, A HoaPH2
Thứ sáu 26/10/2018
14:00Dự họp báo cáo, xin ý kiến lựa chọn mẫu logo Festival Biển 2019 và nghe các đơn vị báo cáo ý tưởng xin đăng ký tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019A HàPH3 UBND tỉnh
GHI CHÚ: