[Đăng ngày 13/04/2018]
[Đăng ngày 26/12/2017]
[Đăng ngày 14/12/2017]

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


[Đăng ngày 30/11/2017]
[Đăng ngày 30/11/2017]
[Đăng ngày 30/11/2017]
[Đăng ngày 03/11/2017]
[Đăng ngày 13/10/2017]
[Đăng ngày 03/10/2017]
[Đăng ngày 11/09/2017]

Số người truy cập: 675251
Đang online: 53

Độ ẩm:
Sức gió: