[Đăng ngày 12/04/2018]
[Đăng ngày 10/04/2018]
[Đăng ngày 20/03/2018]
[Đăng ngày 19/03/2018]
[Đăng ngày 06/03/2018]
[Đăng ngày 06/03/2018]
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Khánh Hòa năm 2018 được thành lập theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào 9 giờ 00 ngày 05/3/2018 để xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, Nghệ sĩ ưu tú”. Hội đồng đã bỏ phiếu kín.
[Đăng ngày 19/01/2018]
[Đăng ngày 08/12/2017]
[Đăng ngày 22/11/2017]
[Đăng ngày 14/11/2017]

Số người truy cập: 675240
Đang online: 47

Độ ẩm:
Sức gió: